Agressie protocol – Huisartspraktijk Vermaas & Bettman – Putten
Header afbeelding
Huisartspraktijk Vermaas & Bettman
Klaas Frisohof 20 3881 SZ
Putten

Agressie protocol

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie en geweld in de huisartsenpraktijk. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.
Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers!
Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, wordt schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. De huisarts en/of hoofdbehandelaar zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit houdt het volgende in:

  •  De desbetreffende persoon wordt verzocht zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.
  • Bij verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zullen wij direct aangifte doen bij de politie!
  • Bij herhaaldelijke voorvallen of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren, en word uit de praktijk verwijderd en uitgeschreven.

Een wederzijdse  respectvolle relatie is voor u en ons van grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Dit is in uw belang, maar ook in dat van ons. Ook kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of te vragen aan de balie. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van uw agitaties . Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.