Klachtenregeling – Huisartspraktijk Vermaas & Bettman – Putten
Header afbeelding
Huisartspraktijk Vermaas & Bettman
Klaas Frisohof 20 3881 SZ
Putten

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met de betrokken medewerker of uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met onze interne klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, vul dan het Klachtenformulier op deze website in of vraag ernaar bij de balie van de huisartsenpraktijk.

Komt u er ook met de interne klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtenfunctionaris. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKG. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Alles wat u deze klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.